EMAIL_US
Scroll

Mattor är en av mänsklighetens tidigaste hantverk, som representerar den mänskliga civilisationen, som bär på nationen, folksagor och folkkonst, och lämnar oss med kulturella minnen.Som en viktig bärare av inredningstransitering förmedlar mattor formgivaren och formgivaren\ DA35;39.s utformning och kan ge ett bra eko av den totala miljön.Vissa har vackra dansställningar, och vissa är färgstarka, förmedlar humanistiska känslor och starka konstnärliga förslag.


För närvarande har hotellmattan införlivats i inredningssystemet i utformningen av stjärnhotell och boutique hotell, vilket är ett viktigt uttryck för att öka det mervärde som rymdkonsten ger.


rough 8544;Hotellmattor används som konst och hantverk


Eftersom konst- och hantverksmattor, hotellmattor har funktionella och estetiska funktioner samt underordnande och oberoende.


Funktion för användning: Golvbeläggningsfunktion, med funktion av dammabsorption och rening, ljudabsorption och bullerminskning, fuktighetsisolering och värmeskydd.Hotellmattorna är mjuka och bekväma för fötterna.


2.Estetisk funktion: dekorativa föremål har till uppgift att försköna den dekorativa miljön.I allmänhet är det första att titta på färger, det andra att titta på mönster, och det tredje är rörande (rörande texturen).Från visuell uppfattning, mental känsel till beteendemässig acceptans, är det en process av att bli estetisk.


3.Underordnande: Hotellmattan , tillsammans med möbler och textilier, utgör de viktigaste inomhusmöblerna.Det finns likheter mellan delarna i stil, struktur, färgton och hantverk.Mattan är inte isolerad.Den finns i inomhusmiljön och utgör en harmonisk och enad förbindelse med den befintliga miljön.Utformningen är lösningen på problemet med inbördes relationer.Självständighet: uttrycket för estetisk funktion.Hotellmattor kan också klassificeras som konstverk.Handgjorda mattor har till exempel blivit nyckelmöbler och samlingar med sin unika konst och blivit det unika konstnärliga språket för inredning.


rough 8545;Hotellmattor används som golvbeläggningar, stora textilier och möbler


Den mångfald och den osäkerhet som kännetecknar tilldelningen gör mattor till bärare av känslor och uttryck för konstnärlig individualitet i miljövänlig konst.När det gäller utformning av enskilda mattprodukter bör begreppet storskalig utformning av miljökonst fastställas.Hantera det övergripande och partiella förhållandet mellan mattan och miljön ur ett makro- och mikroperspektiv.


Hotellmattan är den yta som bildar bakgrunden och scenförhållandet genom djurutrymme med andra gränssnitt.Den befinner sig i en fredlig situation och bildar ett eko-förhållande till möbler och textilier.Mattan är en punkt, åtskild från bakgrundsförhållandet, betonar dess kontrast och blir en ".mattan på mattan och kvoten,eller en &kvot,punktdekoration&kvot,.


Punkten och ytan på hotellmattorna är relativa till den rumsliga formen.Mattor av samma utformning och färg i hotellets viloområde, banketthall och korridor bör justeras med ändring av rumsform och rumskonvertering.Men bara genom att upprätthålla kontinuiteten kan punkterna, linjerna och ytorna på hotellmattan anslutas till varandra, så att mattan blir en länk som förmedlar information och kopplar samman rum och känslor.


rough 8546;Alla hotellmattornas kvalitet, material och färgutformning påverkas av den övergripande placeringen av utformning av inomhusmiljön


Stegen för utformning av hotellmattan kommer att föregås, och mattyrket bör införlivas i hotellets konstruktion från och med början av den begreppsmässiga utformningen.Vävnader tenderar att vara moderna och enkla när det gäller attribut och dekoration.


Handgjorda mattor stärker deras konstnärliga unika karaktär när det gäller självständighet och konstnärlighet.Samtidigt moderniseras och utvecklas handgjorda mattor på grundval av arv och kommer att bli en modern konstsamling.


Let us help you create the perfect event.

Your customization order has been received,
please wait for our professional consultant to contact you for confirmation.