EMAIL_US
Scroll

HomeDec Carpe är ett företag som har åtagit sig att upprätthålla och uppfylla kraven på socialt ansvar.Vi har accepterat BSCI-provspelningen i flera dagar, godkänt och fått hela rapporten från BSCI.


BSCI-CERTIFIED-CARPET-MANUFACTURER.jpg


Vad är BSCI?

BSCI hänvisar till Business Social Compliance Initiative, som förespråkar att näringslivet ska följa den granskning av det sociala ansvaret som organisationen för sociala ansvar utför av de globala leverantörerna av BSCI-medlemmar, bland annat följande: efterlevnad av lagen, föreningsfrihet och rättigheter för kollektivförhandlingar.Förbud mot diskriminering, ersättning, arbetstider, säkerhet på arbetsplatsen, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete Miljöfrågor och säkerhetsfrågor.För närvarande har BSCI lockat fler än 1300-medlemmar från 11-länder, varav de flesta är detaljhandlare och köpare i Europa.De kommer aktivt att främja sina leverantörer över hela världen att godta BSCI-fabriksinspektioner, för att förbättra situationen för deras leverantörer när det gäller de mänskliga rättigheterna.


RAPPORTS

*HOMEDEC CARPET ÄR EN BRAND UNDER DEN JIANGSU HC FLOOR GROUP CO., LTD

 RAPPORTS .jpg

KONTACT US FÖR ATT FÅ FULLRAPPORTEN


Let us help you create the perfect event.

Your customization order has been received,
please wait for our professional consultant to contact you for confirmation.